Lokacija: Podgora

Veličina (m2): 650

Datum završetka: 01/2020

Investitor:

Opis radova / Sustav: Hidroizolacija ravnog krova Polyureom