Lokacija: Maribor, Slovenia

Veličina (m2): 660

Datum završetka: 07/2016

Investitor: MTC Fontana d.o.o.

Opis radova / Sustav: Hidroizolacija Polyureom