Lokacija: Visoko, BiH

Veličina (m2): 600

Datum završetka:

Investitor:

Opis radova / Sustav: Hidro i termoizolacija kosih krovova