Lokacija: Dubrovnik

Veličina (m2): 600

Datum završetka:

Investitor:

Opis radova / Sustav: Hidro i termoizolacija krovova i ventilirane fasade